Dank u wel!!!

lundi 25 juin 2018
Partners 2018Partners 2018

Brugge, 22 juni 2018

 

Beste vrienden sponsors van GT XL,

 

Op 17 maart had Rotary Brugge ’t Vrije haar vernieuwde fundraiser “GT XL” plaats. Onze club mocht daarbij rekenen op uw zeer gewaardeerde steun als sponsor. Ondertussen zijn alle afrekeningen gemaakt en kunnen we fier melden dat :

  • er 850 kaarten werden verkocht voor GT XL,
  • de totale omzet ruim Eur 72.000 bedroeg ,
  • en het netto resultaat aftikt op bijna Eur 35000.

 

Deze fondsen werden hoofdzakelijk verdeeld over onze zorgvuldig geselecteerde sociale doelen waarbij onze aandacht gaat naar armoede bestrijding (Poverello Brugge, St. Vincentius West Vlaanderen, Huis Emmaüs), bijzondere jeugdzorg (Tejo Brugge, Herkern), ondersteuning van mensen met een beperking (Minder Validen Vlaanderen) en het zelf opgestart internationaal project van duurzame ontwikkeling en medische hulp in Oeganda (Together we’re strong IVZW) .

 

Ik wens u nogmaals van harte te danken voor uw steun, zonder het welk deze fundraiser geen succes zou geweest zijn. 17 maart 2018 was de koudste dag sinds de waarnemingen maar ongetwijfeld een intens warme dag voor de aanwezigen en onze sociale doelen. Noteer alvast in uw agenda 27 April 2019 voor ons volgend fundraising event GT XL. Ik hoop er u samen met mijn opvolger dhr. Stefaan Pollet te ontmoeten.

 

Met een hartelijke groet,

Guy Slagmulder

Voorzitter Rotary Brugge ’t Vrije 2017 – 18